Back to All Events

IPS e.max Power Dentin & Incizal in Selection

Datum: 14.07.
Č􏰂as: od 9-17
Vodi: Velimir Žujič 

Cena: 100 EUR +DDV 

Se vam zgodi in vas vč􏰀asih moti blaga sivina nekovinskih restavracij? Klasič􏰀ni dentinski in incizalni materiali so optimalno prilagojeni na restavracije za bolj neprosojne konstrukcije, ki odsevajo več svetlobe. Zaradi pogostejše uporabe bolj prosojnih prešanih konstrukcij, je obseg sedaj razširjen na materiale IPS e.max Ceram Power dentin in Power incizal.

Ti posebej obarvani materiali za plastenje nudijo poveč􏰀ano stopnjo svetlosti v primerih, ki to zahtevajo. Želena svetlost se lahko doseže celo na prosojnih konstrukcijah, brez spreminjanja načina plastenja. Na tečaju bosta izdelana 2 centralna inciziva na prešanih konstrukcijah, eden s plastenjem s „standardnim“ dentinom in incizalom, drugi pa s „POWER“ dentinom in incizalom.

IPS e.max Ceram Selection so posebno razvite barve za poznavalce z namenom pridobitve večje zmožnosti kreativnosti in individualnosti v tehniki plastenja. Materiali se uporabljajo v kombinaciji z obstoječ􏰀imi IPS e.max Ceram materiali in omogoč􏰀ajo individualne znač􏰀ilnosti
- za doseganje visoke estetike in naravnega videza restavracij.

Pomembno: udeleženci s seboj prinesejo osebni pribor za nanašanje keramičnih materialov, svedre ter ostali pribor za delo s keramiko.