Back to All Events

3shape – digitalni potek dela

Ne tem teč􏰀aju boste spoznali vse vidike digitalnega poteka dela. Dobili boste izč􏰀rpne informacije o Trios Intraoralnem skeniranju, vključ􏰀no z ustrezno strategijo skeniranja, prav tako boste lahko naredili svoje prvo skeniranje s Triosom. Ko boste vnesli vse potrebne podatke se boste nauč􏰀ili tudi kako boste poslali Trios sken v laboratorij s pomoč􏰀jo 3Shape Communicate-aTM. Poleg tega, vam bomo pokazali, kako se pripraviti na nemoten potek dela. Na podlagi skeniranja s Triosom, bomo oblikovali krono v Dental Systemu-TM in ustvarili digitalni model z model Builder TM. Na koncu se boste nauč􏰀ili kako oblikovati model digitalnega implantata.

Opis teč􏰀aja:

• Osnovne informacije o Trios intraoralnem skenerju (funkcionalnost, strategija skeniranja)

• Prenos podatkov s 3shape Communicate
• Delo z intraoralnim skenerjem
• Dizajniranje digitalnih modelov z Model Builder

Več􏰀 infromacij na: www.ivoclarvivadent.at/icde, prijave na: icde.wien@ivoclarvivadent.com