Back to All Events

IPS e.max luske – v enem dnevu do uspeha

Datum: 02.06.
Č􏰂as: od 9-17
Vodi: Vjekoslav Budimir Cena: 100 EUR + DDV 

Zobozdravniki od vas želijo luske, vi pa niste povsem prepričani o postopku in predvidljivosti končnega rezultata? Kako estetska in praktična je rešitev primera izredno tanke preparacije(<0,6 mm) t.i.. „Thin veneer“, ter kako v zelo omejenem prostoru uc􏰀inkovito nanašati keramiko? Odgovore na ta in druga vprašanja v zvezi z izpostavljeno temo, boste dobili prav na tem teč􏰀aju.Na tem teč􏰀aju bodo prikazane ču􏰀inkovite in estetske prednosti tehnike uporabe-mikro nanašanja v kombinaciji z IPS e.max Press materiali. Tehnika mikro nanašanja omogoca pridobitev posebnih barv in efektov, ne da bi ogrozili visoko trdnost polno kerami􏰀nih restavracij.

Na tečaju se bosta izdelali dve luski na centralnih sekalcih na prešanih ogrodjih, eno plastenje s „standardnim“ dentinom in incizalom, in drugo z „POWER“ dentinom in incizalom in eno krono z IPS e.max Press Multi materiali.

Pomembno: udeleženci s seboj prinesejo osebni pribor za nanašanje keramičnih materialov, svedre ter ostali pribor za delo s keramiko.